Languages and Linguistics Center, Sharif University of Technology

«زبان و ادبیات فارسی» میراث گرانبهایی است که از شاعران، نویسندگان و اندیشه‌ورانِ بزرگ ایران برجای مانده است و نشانگر تبادلات فکری، فرهنگی، احساسی، اجتماعی و تأثیرپذیری‌های متقابل اقوام ایرانی است.

«زبان فارسی» از دوران باستان تا کنون، تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. آنچه امروز زبان فارسی می‌نامیم، در حقیقت ادامه‌یافتۀ همان زبان فارسی دری است که از سال 254 ه.ق به بعد، به عنوان زبان رسمی ایران شناخته شد.

«ادبیات فارسی» به مجموعۀ شعرها، سخنان، نوشته‌ها و آثاری اطلاق می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده‌اند و اندیشه‌ها، خیال‌ها و عواطف انسانی را به بهترین شکل بیان می‌کنند. به عبارت دیگر، در این آثار، جنبه‌های خلاقانه، زیبایی‌شناختی و هنری بر سایر جنبه‌ها تفوق دارد. ادبیات هر قومی را می‌توان آیینه‌ای دانست که روحیات، اندیشه‌ها، عواطف، عقاید، باورها، آداب و رسوم، وضعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و بسیاری از ویژگی‌ها و خصایص دیگر و نیز سایر مسائل مربوط به آن قوم را، طی سالیان متمادی، در خود بازتاب داده است.

آموزش زبان و ادبیات فارسی به صورت نوین، بیش از یک قرن است که در ایران قدمت دارد. هدف از ایجاد این رشته، آشنایی دانشجویان با مسائلی از قبیل تاریخ زبان و ادبیات فارسی، متون شاخص ادبی، اعم از شعر و نثر، و نیز علوم گوناگون ادبی بوده است. رشتۀ زبان و ادبیات فارسی امروزه در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه صنعتی شریف، از بدو تأسیس این دانشگاه، فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه پیش از انقلاب، در مرکز تعلیمات عمومی مستقر بود و پس از انقلاب، در مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، کار تدریس زبان و ادبیات فارسی را برعهده داشت؛ در سال 1388 به مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی انتقال یافت و از آن زمان تا کنون، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این مرکز به فعالیت خود ادامه داده است.

فعالیت‌های آموزشی این گروه عبارتند از:

ارائۀ درس «آشنایی با زبان و ادبیات فارسی»

ارائۀ درس «ادبیات معاصر ایران» به عنوان جایگزین برای درس «آشنایی با زبان و ادبیات فارسی»

ارائۀ درس «آشنایی با زبان و ادبیات فارسی برای غیر فارسی‌زبانان»

ارائۀ درس‌های دورۀ فرعی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی در ضمن، فعالیت‌ها و برنامه‌های زیر را در دستور کار خود دارد:‌

برگزاری سخنرانی و سمینار در موضوعات و زمینه‌های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

برگزاری جلسات داستان‌خوانی و شعرخوانی

برگزاری کارگاه نگارش و ویرایش، داستان‌نویسی و سایر کارگاه‌های آموزشی مرتبط با نیازها و علایق دانشجویان

این گروه قصد دارد در آیندۀ نزدیک، رشته‌ها و گرایش‌های جدیدی را در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایجاد کند که از یک‌سو با رشتۀ «زبان و ادبیات فارسی» و از سوی دیگر با نیازهای دانشگاه صنعتی شریف، ارتباط و تناسب داشته باشند. همچنین یکی از دیگر برنامه‌های این گروه، تشکیل یک انجمن ادبی برای هدایت فعالیت‌های دانشجویان علاقه‌مند به موضوعات و مسائل مربوط به حوزۀ زبان و ادبیات فارسی است.